PROIZVODNJA ASFALTA

U okviru asfaltne baze proizvode se različite vrste asfaltnih mešavina, u skladu sa potrebama i zahtevima Investitora. Priprema proizvodnog procesa se obavlja najmanje jedan dan pre početka proizvodnje, na osnovu ranije ugovorenih količina i dinamike izvođenja radova. Postrojenje poseduje centralno grejanje koje služi za zagrevanje kompletne bitumenske instalacije (silosi za smeštaj bitumena, bitumenska vaga, kompletna instalacija kroz koju se kreće bitumen, postrojenje za istovar bitumena). Bitumen se greje na 150-160 °C. Kameni agregati se utovarivačem doziraju u predozatore iz kojih se puštaju u sušaru gde se zagrevaju do temperature cca 215 °C. Dalje se kameni agregati iz sušare transportuju vrućim elevatorom do sita koje prosejava agregate i isti se smeštaju u vruće bunkere podeljene po frakcijama. U računar se unosi zadata receptura po kojoj se pune 3 vage (vaga kamenih agregata, vaga filera i vaga bitumena), puštaju se u mešalicu i mešaju. Na računaru se zadaje vreme mešanja i nakon isteka predviđenog vremena, dobija se gotova asfaltna masa koja se transportuje na mesto ugrađivanja.